Indflydelse
medbestemmelse
resultater

Regionen

Konservative Vallensbæk har en stærk profil i Region Hovedstaden, det giver indflydelse.

Konservative i Regionsrådet

Kort om mig
Jeg er 24 år og læser jura ved Københavns Universitet.  Jeg bor i Vallensbæk, hvor jeg også er vokset op.

Du skal stemme på Det Konservative Folkeparti fordi:

 

 • Vi er det eneste parti i regionen, der er et reelt alternativ til den politik, der hidtil er blevet ført af et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre.
 • Vi har en stærk social profil og brænder for at tage hånd om mennesker, som har behov for hjælp.
 • Vi har øje for at prioritere de økonomiske midler på en måde, så borgerne får den bedst mulige service.
 • Vi vil arbejde for en stærk region på internationalt niveau og et sundhedsvæsen, med høj faglig kvalitet i patientbehandlingen og god sammenhæng mellem hospitaler, den praktiserende læge og kommunen.
 • Vi vil arbejde for at bevare de grønne arealer i regionen og værne om rent drikkevand, ren luft og mindre støj.

 

Du skal stemme på mig personligt fordi:

 

 • Jeg vil arbejde for din tryghed så hjælpen kommer, når du bliver syg og har behov for akut hjælp, f.eks. du har behov for en ambulance eller henvender dig til en psykiatrisk afdeling.
 • Jeg vil styrke samarbejdet med private virksomheder til gavn for den service, du modtager, f.eks. hvis det offentliges egne ressourcer ikke slår til. Det kan bl.a. betyde kortere ventetid på behandling.
 • Jeg vil arbejde for bedre forhold for de psykisk syge. Vi skal ligestille fysiske og psykiske lidelser og fjerne ventelisterne på området.
 • Jeg ønsker et stærkere samarbejde mellem politikere og ansatte i regionen (læger, reddere, sygeplejersker, osv.). Vi må lytte til den viden og de erfaringer, de gør sig, før vi træffer beslutninger.
 • Jeg ønsker at sætte regionens medarbejdere højt på dagsordenen. Gode arbejdsforhold giver større overskud til omsorg for patienter.
 • Jeg vil sætte fokus på uddannelse og forskning – uden forskning ingen fremskridt, og vi har brug for at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det bedre på alle områder i hele regionen, også for erhvervslivet, som vi er afhængige af at kunne tiltrække og fastholde i netop vores region.

 

Hurtig hjælp, når skaden er sket
Når du har brug for hjælp, skal den være kvalificeret og komme hurtigt. Og når man først ringer 112, er det fordi det ikke kan vente. Det skal vi gøre noget ved. Derfor vil jeg bl.a.:

 

 • få klarlagt, om 47 ambulancer er nok til at dække lidt over 1,7 millioner borgere.
 • sætte fokus på den ventetid, der er på udrykning og patienttransport og se på, hvordan vi kan forbedre indsatsen.
 • arbejde for et bedre samarbejde mellem hospitaler og ambulancetjenesten til gavn for dig som patient – f.eks. ved at installere den elektroniske patientjournal i ambulancerne, som de har gjort i Region Nordjylland.

 

Psykiatri – et tabu belagt emne
Psykiatriske patienter har vidt forskellige behov. Nogle er dybt psykotiske, andre er blot i en periode, hvor de har behov for en hjælpende hånd. Vi kan gøre det bedre for de psykiatriske patienter, end vi gør i dag. Det kan f.eks. ske ved:

 

 • at vi ligestiller psykiske og fysiske sygdomme således, at psykisk syge også bliver omfattet af behandlings- og udredningsgarantien.
 • at kontaktpersonordningen skal kunne gå på tværs af sektorer, så de psykisk syge kan have den samme kontaktperson, uanset om den syge også er i behandling for en fysisk sygdom, og at den psykiske syge og de pårørende skal i langt højere grad inddrages i behandlingen.
 • at vi forbedrer samarbejdet og kommunikationen mellem region og kommune, så den syge bliver godt modtaget ved udskrivelse.

 

Region Hovedstaden – en god arbejdsplads
Region Hovedstaden er, med sine ca. 36.000 ansatte, Danmarks største arbejdsplads, og med en stram økonomi øger det presset på medarbejderne, som er vores vigtigste ressource. Vi beskæftiger mange med opgaver, hvor selv de mindste fejl kan få alvorlig betydning. Vi er nødt til at have fokus på arbejdsmiljø for at sikre, at vores medarbejdere trives og, at de borgere de servicerer får en god oplevelse.  Jeg vil derfor:

 

 • undersøge, hvordan vi kan forbedre arbejdsvilkårene og nedbringe sygefravær og fejl ved at lytte til, hvilke udfordringer vores medarbejdere står med. Det skaber grobund for en bedre behandling af vores patienter.
 • styrke ledelsen ved at stille krav om, at ledelsesmæssige kompetencer altid prioriteres ved ansættelse af personale i ledende stillinger.
 • indgå i en dialog med andre regioner for derved at sikre, at vi lærer af hinandens erfaringer og dermed skaber de bedste vilkår for medarbejdere og borgere.