Marianne Friis-Mikkelsen

Lidt om mig selv
Efter 34 år som leder af en daginstitution i Vallensbæk er jeg nu efterlønner. Jeg har været gift med min mand Peter i 40 år, og sammen nyder vi livet og vores sommerhus. Vores datter bor i byen med sin mand og to børn, så vi nyder samværet med børnebørnene. Jeg bruger min fritid på jagt, fitness, rejser, bøger og de ugentlige løbeture. Jeg har desuden været frivillig hjælper i VI39’s svømmeafdeling i 25 år.

Sammenhængende indsats på familieområdet

Vi har en vigtig opgave i at sikre, at alle familier trives. Det er vigtigt, at vi styrker og koordinerer samarbejdet mellem sundhedsplejen og vores daginstitutioner og folkeskoler, så vi fremmer den fælles forståelse for den røde tråd i hele barnets udvikling. Ligeledes bør vi prioritere en sammen-hængende indsats over for børn og familier med særlige behov. Vores fagpersoner skal have den rette viden, forståelse, omsorg og uddannelse, og vi bør styrke samarbejdet omkring etniske børns sprog, så vi kan lære af deres viden og erfaringer.

 

Trivsel og udvikling blandt kommunens ansatte

Vi bør sikre, at organiseringen af kommunens forvaltninger lever op til den virkelighed, vi lever i nu. Med nye selvbetjeningsløsninger kan borgerne i højere grad betjene sig selv, og vi bør derfor være opmærksomme på, om medarbejdere og afdelinger kan frigøres til at løse andre opgaver. Dialog kan højne trivsel og udvikling blandt kommunens ansatte og medvirke til i højere grad at udnytte og styrke de ansattes egne kompetencer i stedet for at hyre konsulenter udefra.

 

En grøn og naturvenlig kommune

En grøn kommune er en velplejet kommune. Vi skal sikre, at vedligeholdelsen i byen passer til området og at ressourcerne bruges bedst muligt. Det gælder natur- og miljøpleje i de grønne områder, som vi bør dyrke med mere grønt, flere planter og mindre fældning. Og det gælder langs vores hovedfærdselsårer, som med fordel kunne beplantes. Endelig bør vi satse på mere sol- og vindenergi, så energioptimeringen og vedligeholdelsen af kommunens ejendomme sikres optimalt.