Fremsyn
progressive
fællesskab

Klare mål for kirken

Vi vil sammen sikre, at den nuværende linje fortsætter med plads til fornyelse til gavn og glæde for alle i menigheden.

Menighedsrådets medlemmer

Vi er 11 konservative medlemmer.


Vores mål for de næste fire år er:

- Vi vil skabe sammenhæng mellem den gamle og den nye kirke med en indbydende og åben forplads.

- Vi er stolte af middelalderkirken, som er sognets ældste bygning, og derfor vil vi fortsat sørge for kirkens vedligeholdelse.

- Vi vil arbejde for at holde præsteboligerne i god stand.

- Vi vil skabe gode rammer for det kirkelige liv med højmesser, alternative gudstjenester, foredrag og sangaftener, pilgrimsvandring og børnegudstjenester.

- Vi vil støtte korarbejde og konfirmandundervisning på nye og spændende måder, samt arbejde for en fortsættelse af minikonfirmandundervisning og babysalmesang. Vi vil arbejde videre med at bibeholde kontakten til konfirmanderne efter konfirmationen, og ligeledes gøre en indsats for at engagere de unge mellem 20 – 40 år.

- Vi vil arbejde for et udbygget samarbejde med andre sogne i Glostrup Provsti på de områder, hvor et samarbejde kan være til fælles gavn for størst mulig udnyttelse af de ressourcer, sognene råder over. Det kan være samarbejde om fælles indkøb og/eller varetagelse af administrative og kirkelige opgaver.

- Vi vil inddrage menigheden i arbejdet omkring bl.a. menighedsplejen.

- Vi vil formidle menighedsrådets tanker og handlinger, så alle interesserede føler sig godt orienteret om de kirkelige handlinger, møder og aktiviteter.

- Vi vil arbejde for en god økonomi således, at de fleste af menighedsrådets indtægter bliver brugt til formål, der har direkte betydning for kirkens udvikling og dens medlemmer.

 

Vi har nu indviet Helligtrekongers Kirke. Kirken skal stå som en stærk enhed med egen nutidig identitet, sådan som den er tegnet og planlagt. De to kirker og sognegården skal tilsammen udgøre det nye kirkecenter - begge kirker med en stærk funktion og selvstændig identitet, der kan støtte op om fælleskabet i menigheden.Kirkegården skal løbende udvides og hvor det er tiltrængt, skal der foretages nyplantning. Arbejdet med at udforme og planlægge området nord for kirkegården til en naturkirkegård vil fortsætte i 2013. Planerne med ombygning/renovering af mandskabsbygningen skal gennemføres i 2013, så den kan leve op til de krav, der stilles i dag.

 

Der sidste par år er der kommet stor fokus på folkekirkens lokale økonomi, hvilket har ført til ændringer i regler og strukturer, der kan bidrage til at sikre bedre greb om udgiftsudviklingen. Vi konservative støtter de bestræbelser, der kan give menighedsrådet redskaber til at kunne prioritere de udgifter, der er af største betydning for det kirkelige liv. Populært sagt støtter vi ideen om at skabe ”mere kirke for de samme penge”.

Vi konservative ønsker fortsat en effektiv økonomistyring, hvor vi får mest mulig service for pengene. Vi skal fastholde et højt aktivitetsniveau, som vore præster fornyer og forbedrer, og vi skal samtidig arbejde for en udvikling, hvor kirkeskatten i Vallensbæk stadig er blandt de laveste i Danmark. Denne ansvarsfulde linje vil vi fortsætte til sognets bedste.

Næste Menighedsrådsvalg afholdes i november 2016.