Opbygger
styrker
senior
sundhed

Hjælp til alle med behov

Tag hånd om din egen sundhed!

Glade borgere skaber et bedre miljø

På dette område er der et stort spænd mellem børn, unge og ældre og samtidig er der mange ting, som på den ene eller anden måde hænger helt naturligt sammen: Passer vi godt på børnene, får de mindre brug for hjælp, når de bliver ældre – og vi kan i stedet fokusere ekstra meget på forebyggelse, samtidig med at vi fortsat sørger for at tage os rigtig godt af dem, som har særligt brug for omsorg. Og vi har ingen planer om at ændre på den meget omsorgsfulde indsats, der ydes på hjemmehjælps- og hjemmeplejeområdet. Vi ønsker også fremadrettet, at styrke forebyggelsesindsatsen med udgangspunkt i sundhedsprofilerne og de nationale forebyggelsespakker. I 2012 gik vi desuden i gang med hverdagsrehabilitering med projektet Hjælp til selvhjælp, hvor vi styrker og hjælper en række svage borgere til selv at kunne klare enkle, praktiske ting. Det sker ved særlig og personlig træning i hjemmet med ergoterapeut/fysioterapeut.

 

Vores sundhedsafdeling har en lang række tilbud til alle aldersgrupper, eksempelvis: Sund mad i folkeskolerne, rygestop kurser, indsats mod rusmidler, sommergymnastik i Vallensbæk Mose, Ung Motionsven, Madskole for seniorer (mænd), Fod på Livsstilen (mænd), Fars Køkkenskole,  Blodtrykspatruljen, Blodsukkerpatruljen, Løb med DGI,  Gang i Vallensbæk, Kostgruppen med Køkkenskolen og videokogebogen og Viva Vallensbæk (et borgerpanel på facebook). Hertil kommer forløbsprogrammer for KOL- og diabetespatienter, for borgere med hjerte/kar sygdomme, kræft og demens. Et helt nyt tiltag er: Feel The Power – for unge i 6.-9. klasse, der er overvægtige eller i fare for at blive det. Læs mere om dette på kommunens hjemmeside: www.vallensbaek.dk.

 

Seniorhuset på Korsagergård har gennem de seneste år udviklet sig til et rent Slaraffenland af muligheder og tilbud til borgere over 60 år og førtidspensionister - dygtigt ledet af personalet og med en brugerbestyrelse, hvis entusiasme og gode idéer blomstrer – ofte med brugerne selv som primus motor i aktiviteterne. Der er et hav af aktiviteter og interessante tilbud både i, omkring og udenfor Korsagergård. Og der kommer hele tiden nye tilbud i dette dynamiske og intense hus. Kig forbi på Vejlegårdsvej 121 eller ring på: 4364 6029 og hør nærmere.

 

Den 4. april 2013 indviede vi ”Sundhedshus Nord” med læger, klinikker, patientforeninger og vedligeholdelsestræning. Et projekt, som vores sundhedsafdeling har arbejdet på gennem længere tid og et super sted, hvor praktiserende læger, patientforeninger, frivillige og kommunen står fælles om at skabe mere sundhed.

 

Og vi har altid gang i nye idéer og nye tiltag.

Med venlig hilsen

     Anette Eriksen

     Formand for social- og sundhedsudvalg

     Viceborgmester