Christian Hald

Lidt om mig selv
Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen fordi jeg har tid og lyst til at engagere mig i det politiske arbejde – og fordi jeg mener, at jeg kan gøre en forskel. Jeg er født og opvokset i Vestjylland, uddannet på CBS og har arbejdet i det private erhvervsliv i 40 år. Jeg har boet i Vallensbæk siden 1974 sammen med min hustru Dorte. Vi har to voksne børn, hvoraf den ene netop har gjort mig til morfar. Foruden barnebarnet er jeg vild med mad, vin og rejser – og så har jeg gang i et langvarigt projekt, nemlig at lære det franske sprog.

Øget tryghed på gader og stræder

Det skal være trygt for både børn og voksne at færdes i Vallensbæks gader og stræder. Det kan ikke være rigtigt, at man skal være utryg i sin egen by, og derfor mener jeg, at vi bør arbejde på at få flere synlige opsynsfolk i gadebilledet, så der i stigende omfang kan skabes tryghed for vores borgere, særligt i områderne omkring stationen og havnen.

 

Borgeren altid er i centrum

Vallensbæk Kommune er til for sine borgere. Derfor er det
vigtigt, at forvaltningen tager udgangspunkt i borgernes behov – for hurtigere sagsbehandling og for råd og vejledning. Vi bør udvide Borgerservices åbningstider, så det er muligt at få hjælp også uden for almindelig arbejdstid.

 

Gode vilkår for erhvervslivet

Vallensbæk Kommune skal fortsat arbejde på at tilpasse sig den nye virkelighed med en slankere offentlig sektor. Vi skal skære ind til benet og tilbyde hvad der er behov for – men ikke mere end det. Med stram økonomisk styring og prioritering bliver det muligt at frigøre ressourcer til at investere i udvikling og vedligeholdelse uden at presse kommunens budget.